•  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal.

 

Hotarare privind modificarea organigramei.pdf

 


•  Anunț important referitor la  depunerea declarației unice privind impozitul pe venit.

 

 

ANUNT Declaratie Unica.pdf

 


•  Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pietrari.

 

HOTARARE