Anunturi

Sub-registrul datoriei publice directe – UAT PIETRARI


• Anunț cu privire la completarea si depunerea DECLARAȚIEI UNICE aferente anului 2019.


• Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal.


•  Anunț important referitor la  depunerea declarației unice privind impozitul pe venit.


•  Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pietrari.


Termenele pentru completarea Registrului Agricol