Anunturi

ACORD PUBLIC
privind solicitare acord de mediu
 
 
      Neacsu Gheorghe – in calitate de primar al UAT Pietrari, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita: ,,Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului / nu se supune evaluarii adecavate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare strazi laterale in comuna Pietrari, judetul Dambovita”, propus a se realiza in comuna Pietrari, satele Pietrari, Alunis si Dupa Deal, judetul Dambovita .
     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri ,intre orele -9-16 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro .
     Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii , la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile, de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
http://www.pietraridambovita.ro/wp-content/uploads/2023/01/20230118_093628.pdf
 

Sub-registrul datoriei publice directe – UAT PIETRARI


• Anunț cu privire la completarea si depunerea DECLARAȚIEI UNICE aferente anului 2019.


• Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal.


•  Anunț important referitor la  depunerea declarației unice privind impozitul pe venit.


•  Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pietrari.


Termenele pentru completarea Registrului Agricol