Informatii de interes public

Sistemului Informatic de Gestiune a Activității Primăriilor

http://sigap.cjd.ro/


RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC – 2018

Raport L544

Anexa 10- L544


Raport de activitate anual privind liberul acces la informațiile de interes public.

RAPORT ACTIVITATE