Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pietrari.

 

HOTARARE

 


Raport de activitate anual privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

RAPORT ACTIVITATE